Jozien - Meditatie, Mindfulness & Jin Shin Jyutsu

 

Privacy Verklaring Jozien

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Dit is de versie van de privacyverklaring bijgewerkt tot 1 augustus 2018. Er is alles aan gedaan om met Jozien te voldoen aan de nieuwe Europese privacy regels.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie : https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_nl 
Josine van Dantzig, Jozien

01 - Algemeen

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Jozien. Jozien is de Praktijk voor Meditatie & Mindfulness, Jin Shin Jyutsu healingen en Natuurgeneeskunde dat zich richt op individuen, groepen en bedrijven. Denk hierbij aan het geven van cursussen, workshops en het aanbieden van persoonlijke begeleiding en behandelingen. Daarnaast kan je sinds kort bij Jozien ook aan de praktijk gerelateerde producten bestellen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jozien verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Jozien, neem dan gerust contact op!
| 06 247 00 863
Utrechtsestraatweg 4 | 3958 BP | Amerongen
KvK Nr. 14095702, Jozien is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Josine van Dantzig.

02 - Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jozien. Deze worden hieronder toegelicht.
A. Het versturen van nieuwsbrieven
Jozien stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Jozien. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
B. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Jozien via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een aanmelding of een dienst aan te kunnen bieden dan wel een product te kunnen leveren, zoals je naam, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en/of relevante bestel- en aflever gegevens.
C. Analytics
De website van Jozien verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
D. Behandelgegevens
Gegevens voor behandelingen worden volstrekt offline geregistreerd en bewaard. Het gaat hierbij om de volgende gegevens :
Cliënten : naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, mailadres, en klachten presentie.
Dossier : huisarts, klacht, reden van komst, geschiedenis en begin van de klacht, andere ongemakken, medicijngebruik, gezinssamenstelling.
Afspraken Gegevens : Data van de afspraken en behandelingsgegevens.
E. Inschrijvings- en deelnemersgegevens
Voor inschrijving en/of deelname aan een workshop of cursus worden de volgende gegevens geregistreerd dan wel vastgelegd :
Cursisten en deelnemers workshops : naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en mailadres.

Noot : Alle persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of behandelaars.

03. Ontvangers

De gegevens die Jozien ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
A. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
B. Versio
De e-mail van Jozien wordt gehost bij Versio. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Versio.
C. CloudAccess
De website en back-ups van de website worden gehost bij CloudAccess. Gegevens die jij achterlaat op de website van Jozien zijn op de servers van CloudAccess opgeslagen.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jozien, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten dan wel vervolg activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
A. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar .
B. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Jozien via de mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, onderwerp en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
C. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Jozien of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Jozien. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Jozien privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL (het webadres).
Daarnaast zal het domein van Jozien wellicht ondertekend worden met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Jouw rechten

A. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jozien vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jozien. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
B. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jozien. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke nieuwsbrief mail.
C. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jozien opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jozien al jouw gegevens na schriftelijke aanvraag over te dragen aan de andere partij.
D. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jozien vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
E. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jozien niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
F. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Jozien jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om daarop binnen een week te reageren

07. Plichten

Jozien verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jozien via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Jozien de betreffende dienst niet aanbieden. Voor bijvoorbeeld een bestelling zijn naam, adres, woonplaats van belang om het product geleverd te krijgen.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jozien met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Jozien behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jozien dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jozien te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
| 06 247 00 863
Utrechtsestraatweg 4 | 3958 BP | Amerongen
KvK Nr. 14095702

 

 

logo_jozien_front.png

Login Form

Sitemap

GDPR Compliant 1